จังหวัดระยองขอเชิญร่วมการแข่งขัน <br />
ลงทะเบียนแข่งขันวิ่งมาราธอน<br />
เลียบชายหาด 2017 ครั้งที่ 17 PTTGC ระยองมาราธอนเลียบชายหาด 2017 ครั้งที่ 17 PTTGC ระยองมาราธอนเลียบชายหาด 2017 PTTGC ร่วมจัดงานระยองมาราธอนเลียบชายหาด 2017

We have some really amazing products that you would be amazed to see.

เปิดรับสมัครล่วงหน้ารอบสุดท้าย
18 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560 นี้

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัคร หรือผู้ที่สมัครรอบแรกแต่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร(ตัดรายชื่อแล้ว)

เราเปิดรับสมัครอีกครั้ง โดยหลังจากส่งใบสมัครออนไลน์แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่าน และชำระเงินได้ทันทีโดยอาจจะได้รับเมลล์ตอบกลับหรือไม่ก็ได้(เนื่องจากข้อจำกัดของอีเมลล์ที่ท่านใช้ในการสมัคร)

หลังจากชำระเงินแล้ว ท่านต้องส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ rayongmarathon2017@gmail.com ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 หลังจากนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครล่วงหน้า