แนะนำบริเวณจุดจอดรถใกล้บริเวณงาน ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาในวันรับเสื้อ เช็คเส้นทางวิ่งของแต่ละรุ่น

We have some really amazing products that you would be amazed to see.

เรียนผู้สมัครทุกท่าน

ขณะนี้ปิดการรับสมัครออนไลน์ล่วงหน้าแล้ว
ท่านที่ลงทะเบียนไว้ แต่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร จะถูกตัดรายชื่อออก

เปิดรับสมัครอีกครั้งหน้างาน
วันเสาร์ที่ 25 พย. ตั้งแต่เวลา 12:00-18:00 น.
และวันอาทิตย์ที่ 26 พย. ตั้งแต่เวลา 02:00 น.
เสื้อและเหรียญมีจำนวนจำกัด หากเสื้อและเหรียญไม่เพียงพอค่าสมัครจะลดลงตามส่วนครับ

ขอบคุณครับ