Home » เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ระยองมาราธอนคืออะไร?

“ระยองมาราธอน” (Rayong Marathon) คือกิจกรรมการจัดงานแข่งขันของชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ จังหวัดระยอง ร่วมกับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) อบจ. ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปอีกด้วย โดยใช้เส้นทางแข่งขันเลียบชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ซึ่งนักวิ่งปอดเหล็กจะได้ชมความสวยงามของหาดของจังหวัดระยอง ซึ่งถือว่าเป็นอันดับ1 ของภาคตะวันออก ซึ่งประเภทที่ใช้แข่งขัน ประกอบด้วย

  • มาราธอน ชาย/หญิง 42 กิโลเมตร
  • ฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร
  • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร

นอกจากนี้ยังมีเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร (Fun Run 3 km., Micro 5 km.)

มาราธอน (42.1 กม.)
มาราธอน (42.1 กม.)
ฮาร์ฟ มาราธอน (21.1 กม.)
ฮาร์ฟ มาราธอน (21.1 กม.)
มินิ มาราธอน (10 กม.)
มินิ มาราธอน (10 กม.)

เรียนผู้สมัครทุกท่าน

ขณะนี้ปิดการรับสมัครออนไลน์ล่วงหน้าแล้ว
ท่านที่ลงทะเบียนไว้ แต่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร จะถูกตัดรายชื่อออก

เปิดรับสมัครอีกครั้งหน้างาน
วันเสาร์ที่ 25 พย. ตั้งแต่เวลา 12:00-18:00 น.
และวันอาทิตย์ที่ 26 พย. ตั้งแต่เวลา 02:00 น.
เสื้อและเหรียญมีจำนวนจำกัด หากเสื้อและเหรียญไม่เพียงพอค่าสมัครจะลดลงตามส่วนครับ

ขอบคุณครับ