Home » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สํานักงานชมรมบ้านเพเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ
เลขที่ 154/6 หมู่ 2 ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160
โทร. 038-651 149 แฟกซ์ 038-651 148
e-mail : rayongmarathon2017@gmail.com

สอบถามรายละเอียดทั่วไป
ติดต่อ คุณวินัย 089-244-2788
ติดต่อ คุณ ธฤต 0865080418
e-mail : rayongmarathon2017@gmail.com

เรียนผู้สมัครทุกท่าน

ขณะนี้ปิดการรับสมัครออนไลน์ล่วงหน้าแล้ว
ท่านที่ลงทะเบียนไว้ แต่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร จะถูกตัดรายชื่อออก

เปิดรับสมัครอีกครั้งหน้างาน
วันเสาร์ที่ 25 พย. ตั้งแต่เวลา 12:00-18:00 น.
และวันอาทิตย์ที่ 26 พย. ตั้งแต่เวลา 02:00 น.
เสื้อและเหรียญมีจำนวนจำกัด หากเสื้อและเหรียญไม่เพียงพอค่าสมัครจะลดลงตามส่วนครับ

ขอบคุณครับ