Home » ลงทะเบียน » เช็ครายชื่อผู้สมัคร และ สถานะการชำระเงิน

เช็ครายชื่อผู้สมัคร และ สถานะการชำระเงิน


MARATHON 42.195 Km.

"หากข้อมูลของผู้สมัครท่านใดไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาด กรุณาแจ้งทีมงานที่ rayongmarathon2017@gmail.com"

HALF MARATHON 21.100 Km.

"หากข้อมูลของผู้สมัครท่านใดไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาด กรุณาแจ้งทีมงานที่ rayongmarathon2017@gmail.com"

MINI MARATHON 10.550 Km.

"หากข้อมูลของผู้สมัครท่านใดไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาด กรุณาแจ้งทีมงานที่ rayongmarathon2017@gmail.com"

MICRO MARATHON 5 Km.

"หากข้อมูลของผู้สมัครท่านใดไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาด กรุณาแจ้งทีมงานที่ rayongmarathon2017@gmail.com"

FUN RUN 3 Km.

"หากข้อมูลของผู้สมัครท่านใดไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาด กรุณาแจ้งทีมงานที่ rayongmarathon2017@gmail.com"

เรียนผู้สมัครทุกท่าน

ขณะนี้ปิดการรับสมัครออนไลน์ล่วงหน้าแล้ว
ท่านที่ลงทะเบียนไว้ แต่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร จะถูกตัดรายชื่อออก

เปิดรับสมัครอีกครั้งหน้างาน
วันเสาร์ที่ 25 พย. ตั้งแต่เวลา 12:00-18:00 น.
และวันอาทิตย์ที่ 26 พย. ตั้งแต่เวลา 02:00 น.
เสื้อและเหรียญมีจำนวนจำกัด หากเสื้อและเหรียญไม่เพียงพอค่าสมัครจะลดลงตามส่วนครับ

ขอบคุณครับ