Home » Registration

Registration

1. ลงทางเบียนทางหน้าเว็บไซต์ www.rayongmarathon.com หรือใช้ลิ้งก์ทางหน้าเพจเฟสบุ๊ค RayongMarathon

2. กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล การแก้ไขข้อมูลทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยแจ้งผ่าน info@rayongmarathon.com เท่านั้น

2.1 กรณีสมัครประเภททีม/ชมรม ตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครจากเว็บไซต์ www.rayongmarathon.com เพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัคร (กรอกข้อมูลผู้ติดต่อให้ครบถ้วน) และส่งกลับมาทางอีเมล info@rayongmarathon.com ผู้จัดจะรับเฉพาะแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดจากเวปไซต์ฯ เท่านั้น

3. รอรับ Email ตอบกลับ พร้อมรับ เลขที่การสมัคร หรือ Booking ID (กรุณาบันทึกไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง)

4. ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านทางบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ หมายเลขบัญชี 223-0-38903-3 ชื่อบัญชี นายธานินทร์ บุญธาราม และนายสมศักดิ์ พูลสำเภา

5. ยืนยันการชำระเงินโดยส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร / รหัสลงทะเบียน Booking ID ผ่านทางอีเมล info@rayongmarathon.com หากไม่ชำระค่าสมัครและส่งหลักฐานในระยะเวลาที่กำหนด 3 วันนับจากวันที่สมัคร จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

6. http://rayongmarathon.com/rmsearch.php เป็นช่องทางที่ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานการณ์ชำระเงินของท่าน การตรวจสอบสถานะการชำระเงินอาจใช้เวลาประมาณ 3 วันภายหลังการส่งหลักฐานการไปยัง info@rayongmarathon.com

7. ไม่มีการเปิดรับสมัครหน้างาน