Home » ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบเสื้อที่ระลึก ระยองมาราธอน 2018

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบเสื้อที่ระลึก ระยองมาราธอน 2018

PTT GC Rayong Marathon 2018 ขอเชิญทุกท่านร่วมประกวดออกแบบ

 1. เสื้อที่ระลึกในการแข่งขันประจำปี 2561 (แบบที่ส่งต้องใช้ได้ทั้งเสื้อแขนสั้น และเสื้อแขนกุด)
 2. เสื้อ Finisher สำหรับระยะมาราธอน (เสื้อแขนสั้น)

ตามแนวคิด เมืองผลไม้/ทะเล/หาดทราย หรือสิ่งอื่นที่สื่อถึงจังหวัดระยองเช่น เกาะเสม็ด ตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี หรือตามแต่ผู้ประกวดนำเสนอ

สิ่งที่ต้องมีอยู่ในแบบเสื้อ

 1. ชื่องาน “PTTGC Rayong Marathon 2018”
 2. ชายเสื้อ ขอให้มีตัวอักษรย่อ RYM 2018

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

กติกาการส่งผลงานประกวด

 1. ห้ามนำภาพถ่ายของผู้อื่น หรือภาพจากอินเตอร์เน็ตมาทำเป็นผลงานส่งเข้าประกวดเป็นอันขาด
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. ส่งผลงานเข้าประกวดทาง Email : rayongmarathon@gmail.com Resolution ไม่เกิน 300 dpi และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 Mb
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของฝ่ายจัดการแข่งขัน โดยฝ่ายจัดการแข่งขันสามารถนำผลงานไปใช้เพื่อผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย และนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทราบ

ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด และเกณฑ์การตัดสิน

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561
 2. ฝ่ายจัดจะคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด เพื่อให้นักวิ่งและผู้ที่สนใจได้ร่วมโหวตกันอีกครั้งทางแฟนเพจของทีมงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561
 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท

ติดตามข่าวสารได้ทาง www.rayongmarathon.com
และทาง https://www.facebook.com/RayongMarathon/